En Yaygın Rotator Manşet Sakatlanmaları

13 Şubat, 2020
Rotator manşet, omuzda bulunan anatomik bir yapıdır. Bu makale bu rahatsızlığın olası nedenlerini göreceğiz. 
 

Her zaman belirttiğimiz gibi, spor yaparken karşılaşabileceğimiz genel sorunların çözümlerinin neler olduğunu bilmek önemlidir. Üst vücudun sıklıkla çalıştırıldığı sporlarda omuz genellikle en savunmasız eklemlerden biridir. Bu makalede, rotator manşette en sık görülen sakatlanmaları tahlil edeceğiz. 

Rotator Manşet Nasıl Oluşur?

Omuz vücudumuzdaki en hareketli eklemdir fakat bu hareketlilik beraberinde büyük bir risk taşır. Uygun bir şekilde çalıştırılmadığı takdirde bazı yapılar daha kolay sakatlanabilir.

Omuzun ana kası deltoidlerdir ancak biraz daha arkaya baktığımız zaman rotator manşet olarak bilinen yapıyı görüyoruz. Omuzu içe ve dışa döndürmeyi sağlayan kaslardan oluşur. Bu kaslar aşağıda belirtilmiştir.

  • Supraspinous: Supraspinous fossa olarak bilinen ve skapula denen bölgede bulunur. Kolumuzdaki en büyük kemik olan humerusun büyük yumrularında bulunur. Kolun açılmasını sağlar.
  • Infra-spinous: Skapuladaki infra-spinous fossa bölgesinde bulunur ve supraspinousun hemen yanında bulunur ve daha büyüktür. Kolun dışarı açılmasını sağlar.
  • Minor round: Yukarıda bahsedilen kaslardan daha küçük bir kastır. Infraspinous ile aynı köke ve ekleme sahiptir ve kolun dışarı açılmasına katkıda bulunur.
  • Subapular: Vücudun ön kısmında bulunan tek kas budur. Skapula’nın subapüler fossalarında bulunur ve alt humerus yumrularına bağlıdır. Bu, rotator manşetlerindeki tek içe çekmeye sağlayan kastır.
omuz anatomisi
Onmeda.es
 

En Sık Karşılaşılan Sakatlanmalar

Bu bölümde, bu anatomik yapıda en sık karşılaşılan sakatlanmaların neler olduğunu anlatacağız fakat hemen öncesinde bir önemli şeyi vurgulamak istiyoruz.

Rotator Manşet Tendinitis

Yukarıda gördüğünüz bu kelimeyi muhtemelen sağlık raporlarında daha önce gördünüz fakat bir yanlışlığı açıklığa kavuşturmakta fayda var.

“-itis” son eki, belirli bir bölgenin iltihaplandığını gösterir. Burada eğer tendinitten bahsediyorsak, tendonun iltihaplanmasına atıfta bulunacağız demektir ancak iltihaplanma için vasküler yapılara sahip olmamız gerekir.

Tendon sulanan bir yapı değildir ve bu nedenle iltihaplanacak bir değildir. Tendinoz veya tendinopatiden bahsedesek olursak bu doğru olabilir çünkü bunlar tendona yapışık yapılardır ve iltihaplanabilirler.

Tendinopati veya Tendinoz

Daha önce de söylediğimiz gibi, herhangi bir rotator manşet kasının tendonlara bağlanmasından bahsetmek için doğru terim tendinopatidir. Çoğu durumda, supraspinatus tendonu, bursa veya kas dokusunun kendisi gibi bitişik yapılar etkilenir. 

Bu sakatlık, tekrarlı yapılan ağırlık kaldırma hareketlerinden kaynaklanır. Güç gerektiren sporlarda ve bazı iş kollarında çok yaygındır. Herhangi bir kas grubunun tendonunun zedelenmesi genellikle benzer belirtiler gösterir. Supraspinatus’tan sonra genelde en çok sakatlanan infraspinatus ve minor round’tur.

Açık havada boyun veya omuz ağrısı çeken koyu saçlı mutsuz adam.
 

Tedavisi genellikle dinlenme ve ağız veya infiltrasyon yoluyla alınan anti-enflamatuar ilaçlardır. Bazı durumlarda, cerrahi tedavi gerekebilir. Fizyoterapiyle etkin bir rehabilitasyon ve iğneleme yöntemiyle kasların rahatlaması sağlanabilir.

Yırtılma

Yukarıda belirtilen dört kastan herhangi birinin yırtılması en ciddi rotator manşet rahatsızlığıdır. Genellikle daha önce herhangi bir kas veya tendonda aşınma, yıpranma olduysa gerçekleşir.

Eğer bir tendinopati varsa, doğru gitmeyen şeyleri nasıl bileceğinizi tanımlamak ve yaptığınız belli başlı hareketleri ve egzersiz yapmayı durdurmanız çok önemlidir çünkü bu kaçınılmaz olarak tendonun veya kasın tamamen veya kısmen zedelenmesine sebep olabilir.

Tedavi genelde cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilir. Geleneksel yöntemlerle fizyoterapi yapılabilir ancak özellikle kolu kaldırmayı içeren hareketlerde hareketliliği sağlayamayız. Bu tür bir tedavi artık sadece çok fazla fiziksel performans gösteremeyecek yaşlı insanlarda ve ameliyatın kendisi sonuçlarına göre daha fazla risk taşıyorsa uygulanır.

 
  • McCreesh, K. M., Purtill, H., Donnelly, A. E., & Lewis, J. S. (2017). Increased supraspinatus tendon thickness following fatigue loading in rotator cuff tendinopathy: potential implications for exercise therapy. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 3(1), e000279. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2017-000279
  • Littlewood, C., Ashton, J., Chance-Larsen, K., May, S., & Sturrock, B. (2012). Exercise for rotator cuff tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy, 98(2), 101–109. https://doi.org/10.1016/j.physio.2011.08.002
  • Varacallo, M., & Mair, S. D. (2019). Rotator Cuff Syndrome. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531506/
  • Spargoli, G. (2019). TREATMENT OF ROTATOR CUFF TENDINOPATHY AS A CONTRACTILE DYSFUNCTION. A CLINICAL COMMENTARY. International Journal of Sports Physical Therapy, 14(1), 148–158. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30746301