Spor Tesislerinin Sorumlulukları

21 Mart, 2020
Spor tesislerinde bir kaza meydana geldiğinde yapılacak ilk şey sorumluluğunun kimde olduğunu bulmaktır. Bu uygulamada, genellikle anlaşmazlıklar ortaya çıkar.
 

Spor tesislerinde sorumlulukları yerine getirebilmek genellikle tartışmalı bir konudur. Uygulamada, belediyeye bağlı, özel ya da diğer tesislerde bir yaralanma ya da kaza meydana geldiğinde kimin sorumlu olduğu çok açık olmalıdır.

Her vaka ayrı ayrı incelenmekle birlikte, yerel spor tesislerinde herhangi bir hasara ya da bakım eksikliğine bağlı bir kaza meydana gelirse bunun belediyenin sorumluluğunda olduğu da doğrudur.

Fakat bununla birlikte, sahaya katılan kişinin ihmali nedeniyle yaralanma meydana geldiğinde, bu durumda belediyenin tam sorumluluğu söz konusu değildir.

Mülkiyet yükümlülüğü: hangi durumlarda belediyeye aittir? 

Belediyeler ve spor kulüpleri her bölgede sporu teşvik etmeli ve bireyleri cesaretlendirmelidir. Bu amaçla, spor tesislerinin en iyi şekilde çalışması esastır. Bu tesisler, birçok durumda, yakındaki okullar tarafından spor konusundaki hedeflerini geliştirmek için kullanılır.

Bu tür tesisler, spor aktivitelerine katılan herkesin güvenliğini garanti eden tüm temel gerekliliklere uygun olmalıdır; durum böyle değilse, belediye her durumda ilgili olmalıdır.

Genellikle, bir kaza ya da sakatlanma meydana geldiğinde, ebeveynler ya da ilgili kişiler bir mülkiyet yükümlülüğü talep sürecine başlar. Bununla birlikte, bu iddialar her zaman başarılı değildir ve duruma ve her davaya bağlı olarak değişecektir.

sakatlanma
 

Buna bir örnek vermek gerekirse, halkın bir üyesinin doğru eğim ve yükseklikte olmayan tribün merdivenlerinden aşağı düşmesi gösterilebilir. Buna ek olarak, merdivenlerde tırabzan yoksa sorumluluk ve masraf muhtemelen belediyeye düşecektir.

Öte yandan, oyunculardan yüzüne top gelen bir birey mesela bir veli böyle bir kazadan belediyeyi sorumlu tutamaz. Nedeni ise tesisler, böyle bir kazadan doğrudan sorumlu değildir. Sahada ne olduğunun farkında olmak kişinin sorumluluğundadır.

Çocukların da Dahil Olduğu Mülkiyet Sorumlulukları 

Bir sakatlanma ya da kazanın yönetime atfedilebilmesi için, sakatlanma ve buna neden olan hasar arasında bir bağlantının olduğunun gösterilmesi esastır. Bu gibi durumlarda, etkilenen kişinin yaşı gibi hususlar özellikle de etkilenen kişinin yetişkin ya da çocuk olması durumunda sorumluluk ilkesi dikkate alınır.

Bir önceki nokta ile ilgili olarak, tesislerin işletmelerini ve katılanların güvenliğini sağlamak için gereken her şeye sahip olsa bile, idarenin çocuklarla ilgili kazalardan tam sorumluluk aldığı çeşitli durumlar olmuştur.

Bu duruma örnek olarak, tesisin koridorlarından birinde düşen bir çocuk verilebilir. Koridor iyi aydınlatılmış, ferah ve hiçbir hasara sahip olmamasına rağmen, çocukların koşma eğilimi ve daha enerjik bir davranışa sahip oldukları göz önünde bulundurulur, bu yüzden çocuk enerjik olduğu ve koştuğu için düşmüştür.

Bu durumlarda, idare doğrudan sorumlu olmasa da, söz konusu henüz net bir sorumluluk duygusu olmayan küçük bir çocuk olduğu için sorumluluğu üstlenir.

 

Kamu veya Özel Sorumluluk 

 İdarenin, spor tesislerindeki yardımcılardan herhangi biri için tehlike oluşturabilecek her türlü durumdan kaçınma yükümlülüğünün olduğunu vurgulamak önemlidir. Spor alanının, diğer alanların, parkurların vb. bakımı burada esastır.

hokey

İdarenin de sorumluluk alması gerektiği, yukarıda tarif edilen gibi vakalar vardır. Bununla birlikte, yetişkinler söz konusu olduğunda, kararlar genellikle farklıdır.

İdare ve bireyler arasındaki sorumluluk çizgisi çok incedir. Her durum farklıdır, bu nedenle tarafların ne zaman ve nelerden sorumlu olduklarını belirlemek çok zordur. Açık olan, yönetimin güvenli tesisler sağlama, risklerden kaçınma görevine sahip olmasıdır.

Bireyler de eylemlerinden sorumludurlar ve spor tesislerinin neden olduğu bir durum nedeniyle kaza meydana gelmezse, bunun için tam sorumluluk almalıdırlar. Tabii ki, genellikle çok daha fazla esneklik gösterilen küçük çocuklar gibi kuralın istisnaları vardır.

 
  • Ayuntamiento de Valencia. Manual de mantenimiento de instalaciones deportivas. 2011. Extraído de: https://www.diba.cat/documents/41289/6629960/Manual+mantenimiento+2011.pdf/45d49263-3eef-4d1d-9611-629a16d8f173
  • Ayuntamiento de Madrid. 2012. Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales. Extraído de: https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Deportes/Tramites/ficheros/Reglamento%20Utilizaci%C3%B3n%20Instalaciones%20y%20Servicios%20Deportivos%20Municipales.pdf