Olimpiyat İlkeleri

Olimpiyat ilkeleri dünya çapında özellikle olimpiyat etkinliklerinin kutlanması ile ilgili olarak sporu düzenleyen belgeler arasında yer alır. Makaleyi okuyun ve olimpiyat ilkelerinin içeriği hakkında bilgi edinin.
 

Olimpiyat hareketinin rehber belgesi olarak adlandırılan olimpiyat ilkeleri, oyunların temel prensiplerini içerir. Mekanların seçiminden, katılım şartlarına, etkinliğin yaptırımları ve sponsorluğu için gerekliliklere kadar rehberlik eden kurallar bütünüdür.

Olimpiyat ilkeleri, Olimpiyat Oyunlarının Uluslararası Olimpiyat Komitesi – UOK- tarafından yenilenmesi çerçevesinde oluşturulmuştur ve zamanla değişikliklere uğramıştır.

Olimpiyat hareketinin üyeleri UOK’da gruplandırılmıştır. Uluslararası federasyonlar, ulusal olimpiyat komiteleri ve oyunları planlamaktan ve organize etmekten sorumlu komisyonlardan oluşur. Olimpiyat ilkeleri her birinin hak ve yükümlülüklerini belirler.

Olimpiyat İlkeleri Kimlere Yöneliktir?

Bu ilkeler olimpik hareketin doğasında var olan her şeyin “son ve belirleyici sözcüğü” olarak anlaşılmalıdır. Olimpiyat oyunlarının bir parçası olmak isteyen herkes için yasal dayanaklara ve küresel karaktere sahip bir rehber oluşturur. Yani, aşağıdakilerin düzgün çalışması için kuralları açıkça ve detaylıca belirler.

  • Genel olarak olimpik hareket.
  • UOK
  • UOK tarafından kabul edilen uluslararası federasyonlar
  • Ulusal olimpiyat komiteleri
  • Olimpiyat oyunları
  • Disiplin prosedürleri, yaptırımlar ve meydana gelen çatışmaların çözümü

Temel Bilgiler

Olimpiyat ilkeleri, sporun ve özellikle olimpik sporların bir yaşam biçimi olarak yayılmasını teşvik eder. Bu prensipler etik ve ilkeyi, fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir bütün olarak tamamlayan ilkelerdir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat oyunlarının düzenlenmesinden sorumludur.

Spor, insanlığın uyumlu olarak gelişimini ve güçlü insanlık ilkelerine sahip olan bir toplum arayışına katkıda bulunmasını bütünleştirebilen bir faaliyettir.

UOK, olimpiyat ilkelerinde gençliği spor yapmaya teşvik eder. Nihai hedef, ayrımcılığı ortadan kaldıran daha huzurlu, entegre bir dünyaya ulaşmaktır. Bu nedenle eşit hakları, dayanışmayı, adil oyunu ve mutluluğu destekler.

 

Olimpiyat Birliği, her kıtayı temsil eden beş iç içe halkadan oluşan evrensel sembolüyle öne çıkar. Bu sembol her insanın kendi imkan ve ihtiyaçlarına göre spor yapma hakkına sahip olduğunu belirtir.

Spor dünyasında tüm ülkelerin olimpiyat takımlarına kadınları dahil etmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bazı ülkeler kültürel inançları nedeniyle uzun yıllardır buna karşı çıkmaktadır.

Olimpiyat İlkelerini Oluşturanların Yükümlülükleri

Olimpik hareketin en yüksek otoritesi olan UOK, Olimpiyat Oyunlarının periyodik olarak devamını sağlamaktan sorumludur. Bunu yapmak için, her katılımcının çalışmasını kapsamlı bir şekilde izler ve Olimpiyat İlkelerine uygunluğunu inceler.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, spor yarışmalarının koordinasyonunu, planlamasını ve geliştirilmesini tanıtmaya, yaymaya, teşvik etmeye çalışır. Bu çeşitli etkinlik ve faaliyet programlarının bir sonucudur.

Aynı şekilde, UOK, herkesin spor yapabilmesi için kendisini çeşitli özel veya kamu kuruluşlarının kullanımına sunar. Buna ek olarak, teknik gelişim için dayanışma eylem planları geliştirir, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve herkesin tüm spor yapılarına erişimini desteklemek için işbirliği yapar.

Olimpiyat ilkeleri adil oyun için gerekli önlemleri alarak etik olmayı destekler. Sporcularda fiziksel sorunlara, dopingle mücadele ederek doping kullanımının engellenmesine kadar sağlık sorunlarının önlenmesini amaçlar. Bu anlamda, şiddet ve bağımlılıklarla mücadelede kilit bir noktadadır.

Olimpiyat İlkeleri, kazananları madalya ile ödüllendiren olimpiyat yarışmalarını yönetir.

Olimpiyat İlkeleri İhlali

Olimpiyat anayasasında düzenlenen önlemlere uymayan eylemler cezalandırılır. İnsanların ve çeşitli cezalara yol açan tutumların analizi ve değerlendirilmesi için bir protokol vardır. Sonuçları kalıcı, kesin uyarılara ve olimpiyat hareketine kabul edilmemeye yol açabilir.

Irk, cinsiyet, kültür veya herhangi bir konuda ayrımcılık, doping testinin pozitif çıkması veya Olimpiyat İlkeleri’ne aykırı diğer eylemler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin değerlendirmesine yol açan unsurlardır.

  • Um.es. 2004. Comité Olímpico Internacional. Carta olímpica. Extraído de: https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica.pdf/8c3b36b2-11a2-4a77-876a-41ae33c4a02b
  • Web oficial Comité Olímpico Español. Extraído de: https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm